ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

จังหวัดที่ 61 "วราวุธ" มอบเงินอุดหนุน 10 ป่าชุมชนบ้านหนองกวาง  จ.อุตรดิตถ์

จังหวัดที่ 61 "วราวุธ" มอบเงินอุดหนุน 10 ป่าชุมชนบ้านหนองกวาง  จ.อุตรดิตถ์

จังหวัดที่ 61 "วราวุธ" มอบเงินอุดหนุน 10 ป่าชุมชนบ้านหนองกวาง  จ.อุตรดิตถ์

นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)​ พร้อมด้วยนายจตุพร  บุรุษพัฒน์  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงฯ  ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยโอกาสนี้ รมว.ทส. มอบเงินอุดหนุน (เงินกู้)​ โครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน  จำนวน  10  ชุมชน ๆ ละ 70,000 บาท รวม 700,000  บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล   พร้อมทั้งมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน  จำนวน  10  ชุมชน และร่วมเก็บใบไม้แห้งในพื้นที่ ตามนโยบาย "ชิงเก็บ ก่อนเผา"  เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า"   อีกทั้ง พบปะเครือข่ายป่าชุมชนบ้านหนองกวาง  ก่อนที่จะทำการบวชป่าแห่งนี้  ณ  อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ทุั้งนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจเครือข่ายชุมชนและประชาชนทุกท่าน  ที่ได้ร่วมกันปกป้องดูแลรักษาป่าต้นน้ำแห่งนี้ พื้นที่ 2, 010  ไร่ ซึ่งเป็น 1 ในป่าต้นน้ำต้นแบบที่ส่งต่อน้ำไปหล่อเลี้ยงพี่น้องประชาชนเกษตรกรในอีกหลายพื้นที่  โดยต้นไม้ทุกต้นเปรียบเสมือนโรงงานผลิตน้ำ  เปรียบเสมือนโรงงานฟอกอากาศ  ดังนั้นสิ่งที่ทำในวันนี้ ทำเพื่อลูกหลานในอนาคต ซึ่งการจะดำเนินการเช่นนี้ได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก ๆ  คน  เพื่อให้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย 40 %

แกลเลอรี่