ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

"วราวุธ" ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ อช.สักใหญ่่ พร้อมย้ำ ดึงเครือข่ายชุมชนร่วมดูแลป่า

"วราวุธ" ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ อช.สักใหญ่่ พร้อมย้ำ ดึงเครือข่ายชุมชนร่วมดูแลป่า

"วราวุธ" ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ อช.สักใหญ่่ พร้อมย้ำ ดึงเครือข่ายชุมชนร่วมดูแลป่า

วันนี้ (21 มกราคม 2564) เวลาประมาณ  17.30 น. นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)​ พร้อมด้วยนายจตุพร  บุรุษพัฒน์  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัิติงาน
พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานทั้งในเรื่องการปราบปราม การพิทักษ์ป่า  การดับไฟป่า การดูแลความเรียบร้อยของอุทยานฯ  รวมถึงการให้ความสำคัญถึงความเป็นอยู่และสวัสดิการของเจ้าหน้าทุกระดับ โดยโอกาสนี้ได้ให้แนวทางการดำเนินงานแก่อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่  เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาอุทยานฯ  อีกทั้งได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีวินัย มีความอดทน มีความซื่อสัตย์  ในการปฏิบัติงาน และทำงานร่วมกันกับเครือข่ายชุมชน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดูแลป่า
ทั้งนี้ นอกจากจะเพื่อสร้างความประทับใจ ความปลอดภัย ให้แก่นักท่องเที่ยวแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เจ้าหน้าที่  เครือข่ายชุมชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์สืบไป

โอกาสเดียวกันนี้  รมว.ทส. พร้อมคณะ ได้ตรวจติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเยี่ยมชมต้นสัก มเหสักข์ ซึ่งเป็นสักที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมอบของที่ระลึกให้แก่กลุ่มเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในจังหวัด พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ จำนวน 4 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายกลุ่มปลูกต๋าว บ้านท่าเรือ เครือข่ายการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เครือข่ายหมู่บ้าน บ้านงอมสัก และเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ อีกทั้งมอบเสบียงอาหาร แก่ตัวแทนเจ้าหน้าที่ฯ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดจนเยี่ยมชมการสาธิตการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในรูปแบบ การชิงเก็บ  ตามนโยบายของ รมว.ทส. โดยการเก็บเศษใบไม้นำมาบดอัดเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง เพื่อนำไปเป็นปุ๋ย และแจกจ่ายประชาชนในบริเวณพื้นที่ ได้นำไปใช้ในการบำรุงรักษาต้นไม้ และปลูกต้นรวงผึ้ง เพิ่มพื้นที่สีเขียว  ณ  บริเวณอุทยานแห่งขาติต้นสักใหญ่ อ. น้ำปาด  จ.อุตรดิตถ์  อีกด้วย

แกลเลอรี่