ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“วราวุธ” ส่งมอบ "น้ำบาดาล" เสริมความมั่นคงระดับชุมชนช่วยชาวบ้านด่านนาขาม จ.อุตรดิตถ์ กว่า 2,000ราย พ้นภัยแล้ง

“วราวุธ” ส่งมอบ "น้ำบาดาล" เสริมความมั่นคงระดับชุมชนช่วยชาวบ้านด่านนาขาม จ.อุตรดิตถ์ กว่า 2,000ราย พ้นภัยแล้ง

“วราวุธ” ส่งมอบ "น้ำบาดาล" เสริมความมั่นคงระดับชุมชนช่วยชาวบ้านด่านนาขาม จ.อุตรดิตถ์ กว่า 2,000ราย พ้นภัยแล้ง

วันนี้ (22 มกราคม 2564) เวลาประมาณ 08.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดและส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมความมั่นคงระดับชุมชน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโครงการดังกล่าว ณ บ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ 1 ใน 70 หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้งขาดแคลนน้ำ  โดยการดำเนินโครงการดังกล่าว ทำให้ประชาชนกว่า 2,000 ราย 2 หมู่บ้าน 700 ครัวเรือน มีน้ำบาดาลสะอาดที่ต่อเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อการอุปโภคบริโภค ถึง 78,840 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ให้ประชาชนกินดีอยู่ดี มีความสุข ทั้งในเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค หรือน้ำเพื่อการเกษตร

ทั้งนี้ การส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมความมั่นคงระดับชุมชน  ประกอบด้วย
1. บ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 6 นิ้ว  จำนวน 2 บ่อ 
2. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 4,800 วัตต์ พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาดไม่น้อยกว่า 8,000 วัตต์ จำนวน 2 ชุด
3. หอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดัน สูง 15 เมตร ความจุ 40 ลูกบาศก็เมตร
4. ถังกรองสนิมเหล็กขนาดใหญ่
5. จุดจ่ายน้ำถาวร 150,000 ลูกบากศ์เมตรต่อปี
6. จุดบริการน้ำดื่มสะอาด

โดยในการส่งมอบในครั้งนี้  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ  ร่วมเป็นสักขีพยานและส่งมอบโครงการฯ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่แห่งนี้ได้นำไปใช้ประโยชน์และบริหารจัดการร่วมกันต่อไป

แกลเลอรี่