ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

"วราวุธ" รมว.ทส. ลงพื้นที่ฟื้นฟูหนองปลาหมอ เพิ่มน้ำต้นทุนอีก 3.5 ล้าน ลบ.ม. บรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ำแล้งในพื้นที่

"วราวุธ" รมว.ทส. ลงพื้นที่ฟื้นฟูหนองปลาหมอ เพิ่มน้ำต้นทุนอีก 3.5 ล้าน ลบ.ม. บรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ำแล้งในพื้นที่

 "วราวุธ" รมว.ทส. ลงพื้นที่ฟื้นฟูหนองปลาหมอ เพิ่มน้ำต้นทุนอีก 3.5 ล้าน ลบ.ม. บรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ำแล้งในพื้นที่

วันนี้ (22 มกราคม 2564)​ เวลาประมาณ 10.30 น.นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)​ พร้อมด้วยนายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัด 
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูหนองปลาหมอ ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ช่วยรักษาระบบนิเวศของแหล่งน้ำ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดและเป็นแหล่งน้ำแก้มลิงบรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ำแล้งในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจเป็นสถานที่ออกกำลังกายของชุมชนอีกด้วย  โดยโอกาสนี้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่โดยรอบ ได้ขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความสำคัญเและสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน  ทำให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำแห่งนี้เพื่อการเกษตรและต่อยอดผลผลิตแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ช่วยลดปริมาณขยะ อีกด้วย 

หนองปลาหมอ เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติของตำบลย่านยาว มีพื้นที่ประมาณ 380 ไร่ เดิมมีสภาพตื้นเขิน ในฤดูฝนเกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่บริเวณโดยรอบหนองปลาหมอ ในฤดูแล้งปริมาณน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกไม่เพียงพอ กระทรวงฯ จึงได้มอบหมายให้ กรมทรัพยากรน้ำ บูรณาการร่วมกับกรมชลประทาน เข้าดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูเพื่อเพิ่มความจุกักเก็บจนสามารถเก็บกักน้ำได้รวมทั้งหมด 3.5 ล้าน ลบ.ม. จนเป็นแหล่งน้ำแก้มลิงที่สำคัญรองรับน้ำจากแม่น้ำยมสายเก่า ลดปัญหาอุทกภัย และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการเพาะปลูกในฤดูแล้ง สร้างประโยชน์ให้ประชาชนกว่า 197 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่การเพาะปลูกและการเกษตรกว่า 2,000 ไร่  ทั่งยัง ได้วางแผนโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคตเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้มากยิ่งขึ้น

แกลเลอรี่