ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปกท.ทส. ร่วมกับ ปม. และจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ปกท.ทส. ร่วมกับ ปม. และจังหวัดเพชรบูรณ์  ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ปกท.ทส. ร่วมกับ ปม. และจังหวัดเพชรบูรณ์  ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

วันนี้ ( 26 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม (เล็ก) ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร  บุรุษพัฒน์  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พร้อมด้วยนายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมป่าไม้  คณะทำงานจังหวัดเพชรบูรณ์  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวกองทัพภาคที่ 3 ได้ส่งมอบพื้นที่คืนให้กรมป่าไม้ รวมเนื้อที่ 126,368 ไร่  โดยที่ประชุมได้สรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหาฯ ทั้งข้อดีและข้อจำกัด ในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ ทั้งในส่วนของราษฎร เอกชน และส่วนราชการ 

แกลเลอรี่