ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เตรียมพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือ ปี 2561

ทส. เตรียมพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือ ปี 2561

วันนี้ (8 ธันวาคม 60) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ 2561 เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน และบูรณาการแบบไร้รอยต่อ มุ่งเน้นให้เกิดการหนุนเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ในสังกัด ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานตามการบูรณาการและสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ พร้อมทั้งเร่งเตรียมการป้องกันและลดการเกิดไฟป่าและลดการเผาในพื้นที่ป่าในระดับพื้นที่ และแม่ทัพภาคที่ 3 บัญชาการในระดับภาค โดยระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทหาร ตำรวจ และเครือข่ายอาสาสมัครเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อลาดตระเวน พร้อมทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนเกิดไฟ และร่วมกันดับไฟก่อนเกิดการลุกลาม และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในระดับต่างๆ ให้ความสำคัญกับการประณามผู้จุดไฟ เพื่อหยุดยั้งการเกิดไฟ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนในระดับภูมิภาคด้วย โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา การแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จของการบูรณาการแก้ไขปัญหาโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

โดยในการประชุมครั้งนี้ มี พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน โอกาสนี้ ในช่วงบ่าย. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เยี่ยมชมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันลำปาง (War Room) ระดับจังหวัด ชมการจำลองสถานการณ์การสนธิกำลังดับไฟป่า พร้อมทั้งมอบแนวทางในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการฯ และเดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำศูนย์ราชการจังหวัดลำปางแห่งที่ 3 เพื่อมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าและเสบียงให้แก่เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง และร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่าด้วย

ภาพ: ธนชัย, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่