ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“ทส. MOU กับ สำนักนายก มหาดไทย และ พม. เพื่อยกระดับให้ท้องถิ่น สามารถดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน”

“ทส. MOU กับ สำนักนายก มหาดไทย และ พม. เพื่อยกระดับให้ท้องถิ่น สามารถดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน”

“ทส. MOU กับ สำนักนายก มหาดไทย และ พม. เพื่อยกระดับให้ท้องถิ่น สามารถดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึความร่วมมือ (MOU) ในการสนับสนุนการกระจายอำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับการลงนาม MOU ครั้งนี้ เป็นการลงนามระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ การบริหารจัดการควบคุมไฟป่า การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ป่า และ การจัดทำข้อมูลสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระจายอำนาจและยกระดับการทำงาน ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถบริหารจัดการ รวมถึงดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

นายวิษณุ กล่าวว่า “การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับท้องถิ่นนั้น เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนอยู่มาก แต่การลงนามความร่วมมือนี้ จะยกระดับการทำงานของท้องถิ่น ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เกิดเป็นการนำร่อง ที่สามารถประยุกต์ไปสู่การดำเนินงานในด้านอื่น ๆ ได้”

อนึ่ง ในพิธีดังกล่าว ยังได้มี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล รวมถึงผู้บริหารของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือนี้ด้วย ก่อนที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะนำรองนายกรัฐมนตรี เดิมเยี่ยมชมนิทรรศการของแต่ละหน่วยงานที่นำมาจัดแสดง

แกลเลอรี่