ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“ที่ปรึกษา รมว.ทส. ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม จุดจ่ายน้ำบาดาลสู้ภัยแล้ง เพชรบุรี”

“ที่ปรึกษา รมว.ทส. ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม จุดจ่ายน้ำบาดาลสู้ภัยแล้ง เพชรบุรี”

“ที่ปรึกษา รมว.ทส. ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม จุดจ่ายน้ำบาดาลสู้ภัยแล้ง เพชรบุรี”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายยุทธพล อังกินันทน์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางไปยังบริเวณ สนามกีฬเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เทศบาลตำบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในการติดตามความคืบหน้า “โครงการศึกษาสำรวจุดจ่ายน้ำบาดาล เพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ” ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากมาอย่างต่อเนื่อง โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มอบหมายให้กรงทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อแก้ปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชน อีกทั้ง ยังได้ตรวจสอบจุดบริการน้ำแร่ เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการน้ำดื่ม สำหรับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

แกลเลอรี่