ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ปี 2565 สู่ประชาชน ภายใต้แนวคิด “เข้าใจ เข้าถึง และมีส่วนร่วม”

ทส. ร่วมขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ปี 2565 สู่ประชาชน ภายใต้แนวคิด “เข้าใจ เข้าถึง และมีส่วนร่วม”

ทส. ร่วมขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ปี 2565 สู่ประชาชน
ภายใต้แนวคิด “เข้าใจ เข้าถึง และมีส่วนร่วม” 
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ปกท.ทส. มอบหมายนางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รอง ปกท.ทส. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล พร้อมด้วยผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่วนประชาสัมพันธ์ เพื่อพิจารณาแนวทางและกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เนื่องในการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ในปี พ.ศ. 2565 อาทิ ช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ การประกวดตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี 2565  และแผนการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ภายใต้แนวคิด “เข้าใจ เข้าถึง และมีส่วนร่วม” เพื่อความเป็นเอกภาพในการสื่อสารสู่สาธารณชน
ในการนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ฯ ได้เน้นย้ำถึงภารกิจที่มีความสำคัญเร่งด่วน ได้แก่ การจัดทำเว็บไซต์และใช้โซเชียลมีเดียในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเอเปค และ การประกวดตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี 2565 ทั้งนี้ ในการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางขอให้ร่วมกันใช้ แฮชแท็ก #APEC2022THAILAND เพื่อความเป็นเอกภาพในการสื่อสารข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล

 

แกลเลอรี่