ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.​ ประะชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 1/2564

ทส.​ ประะชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 1/2564

ทส.​ ประะชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 1/2564 

วันนี้ ( 15  กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.30 น.​  นายจตุพร​ บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.)  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 และผ่านระบบ​ VDO Conference​ ไปยังห้องประชุม 302 ชั้น 3  อาคารกรมควบคุมมลพิษ  และที่ทำการห้องประชุมของคณกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง
โดยที่ประชุม ได้ร่วมกับพิจารณาในประเด็นที่กรมควบคุมมลพิษเสนอ ดังนี้ 1) การแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนกาดของเสียอุตสาหกรรมบริเวณอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 16 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 2) การระงับใช้รถที่มีมลพิษเหินมาตรฐานตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 และ 3) การปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในประเทศไทย (Acid Deposition Monitoring Network in Thailand)  

แกลเลอรี่