ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว ครั้งที่ 1/2564

ทส. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว ครั้งที่ 1/2564

ทส. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 13.30 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นางอัษฎาพร  ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รอง ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาในประเด็นเรื่อง  1) การรับรองรายชื่ออุทยานแห่งชาติที่เข้าร่วมโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว ประจำปี 2564   2) แนวทางและรูปแบบการตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) ประจำปี 2564  3) แผนการตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Par) ประจำปี 2564 

โดยโอกาสนี้ รอง ปกท.ทส. ให้มีการพิจารณาเกณฑ์และทวบทวนแนวทางการดำเนินงาน สำหรับอุทยานแห่งชาติ ที่หมดอายุการเข้าร่วมโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว  อีกทั้งให้มีการเสนอเกณฑ์ใหม่  โดยนำเรื่องการจัดขยะอันตราย  การจัดการขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวหรือพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (single-use)​ อารยสถาปัตยกรรม (Universal design)​ มาเป็นเกณฑ์การพิจารณาเข้าร่วมโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว ประจำปี  2564 ด้วย

แกลเลอรี่