ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ประชุมคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของสมัชชาเกษตรกร ครั้งที่ 1/2564

ทส.ประชุมคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของสมัชชาเกษตรกร ครั้งที่ 1/2564

ทส.ประชุมคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของสมัชชาเกษตรกร ครั้งที่ 1/2564 
       วันนี้ (16 ก.พ. 64) เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของสมัชชาเกษตรกร ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาการแก้ไขปัญหากรณีสวนป่าสมเด็จ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหากรณีสวนป่าทับที่ทำกินของเกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ การแก้ปัญหากรณีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญทับที่ทำกินราษฎร จังหวัดสุรินทร์ การแก้ไขปัญหากรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคา ด้านทิศเหนือ จังหวัดชัยภูมิ และการแก้ปัญหากรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยยอดมน จังกวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะกรรมการฯ และผู้แทนสมัชชาเกษตรกร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่