ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

"วราวุธ"  รมว.ทส. เปิดงานครบ 1 ปี โครงการ Care the Whale @ รัชดา พร้อมชวนทุกภาคส่วนหาทางออกสู้วิกฤต โลกร้อน

"วราวุธ"  รมว.ทส. เปิดงานครบ 1 ปี โครงการ Care the Whale @ รัชดา พร้อมชวนทุกภาคส่วนหาทางออกสู้วิกฤต โลกร้อน

"วราวุธ"  รมว.ทส. เปิดงานครบ 1 ปี โครงการ Care the Whale @ รัชดา พร้อมชวนทุกภาคส่วนหาทางออกสู้วิกฤต โลกร้อน

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2564) นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานเปิดงาน Climate Care Forum #1 “Survive Climate Tipping Point ในโอกาสครบ 1 ปี โครงการ Care the Whale พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Survive Climate Tipping Point” โดยภายในงานมีการเสวนาเรื่อง “ขยะล่องหน : ถอดบทเรียน สู้โลกร้อน”  จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาร่วมหาทางออก จากการถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะในบริบทภาคส่วนต่างๆ ไปจนถึงการสร้างนวัตกรรมทางออกให้แก่ขยะอาหารและขยะแฟชั่น รวมถึงร่วมอัพเดตปรากฎการณ์ปัญหาโลกร้อนและนโยบายจัดการสิ่งแวดล้อมของโลกและในประเทศไทย ณ หอประชุม ศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และผ่านทาง facebook Live : SET Thailand, SET Social Impact, Care the Whale โดยโอกาสนี้นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ  ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

รมว.ทส. ชวนทุกภาคส่วนหาทางออกร่วมกันในการดึงกราฟอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงเกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งจะเป็นการชะลอเวลา "นาฬิกาโลกร้อน" หริอ Climate Clock  ที่เหลือเวลาให้พวกเราเพียง 6 ปีกว่าๆ  ซึ่งเป้าหมายที่เป็นการทำงานร่วมกันในเวทีโลก โดยประเทศไทยได้เข้าสู่ระยะที่ 2 ในการลดก๊าซเรือนกระจกที่เรียกว่า "Nationally Determined Contribution" หรือ NDC ที่ร้อยละ 20 -​ 25  จากกรณีปกติ ภายในปี 2030 โดยมุ่งเน้น
การลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาพลังงาน คมนาคมขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และการใช้ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการของเสีย ตลอดจนขณะนี้กำลังผลักดัน "พระราชบัญญัติกรเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ "
ให้เป็นอีกกลไกหลักในการยกระดับความเป็นสากลด้านสิ่งแวดล้อม และเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญของการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา คือ ความร่วมมือกันที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาคประชาชน

โครงการ Care the Whale ถ.รัชดาภิเษก เป็นโครงการพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้งานบริหารจัดการขยะ ขยายสู่ความร่วมมือนอกย่าน หลังตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตรและเครือข่ายกว่า 30 องค์กร ร่วมลดก๊าซเรือนกระจกในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาของโครงการฯ ได้  4,268,495.04 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Kg.CO2e)  เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่อายุ 10 ปี จำนวน 474,277 ต้น

แกลเลอรี่