ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. หารือกรรมการมรดกโลก พัฒนาการดำเนินงานของไทยเพื่อเสนอกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก

รมว.ทส. หารือกรรมการมรดกโลก พัฒนาการดำเนินงานของไทยเพื่อเสนอกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก

รมว.ทส. หารือกรรมการมรดกโลก พัฒนาการดำเนินงานของไทยเพื่อเสนอกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก
วันนี้ เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ให้การต้อนรับ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว และนายปิยวัชร นิยมฤกษ์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก พร้อมด้วย นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับพัฒนาการและการดำเนินการของไทยต่อการนำเสนอกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลสำหรับการหารือดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รมว.ทส. หารือกรรมการมรดกโลก พัฒนาการดำเนินงานของไทยเพื่อเสนอกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก
วันนี้ เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ให้การต้อนรับ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว และนายปิยวัชร นิยมฤกษ์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก พร้อมด้วย นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับพัฒนาการและการดำเนินการของไทยต่อการนำเสนอกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ  พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลสำหรับการหารือดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

แกลเลอรี่