ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ยุทธพล เปิดโครงการ “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 2564” เพชรบุรี

ยุทธพล เปิดโครงการ “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 2564” เพชรบุรี

ยุทธพล เปิดโครงการ “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 2564” เพชรบุรี

24 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2564” ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี โดยมี นายพิชัย วัชรวงศ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน

ด้วยมติครม.เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 กำหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ตระหนักถึงปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหามลพิษทางอากาศ มีฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี จึงจัดกิจกรรมขึ้น​ เพื่อรณรงค์สร้างความร่วมมือผ่านเจ้าหน้าที่และเครือข่ายประชาชนในพื้นที่

โอกาสนี้ ดร.ยุทธพล ได้ปล่อยกำลังพล ยานพาหนะ และขบวนรณรงค์ พร้อมมอบเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาและหมอกควัน ให้แก่ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก 10 เครือข่าย เครือข่ายละ 50,000 บาท ได้แก่

1. บ้านโค้งตาบาง ม.10 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
2. บ้านป่าเต็งเหนือ ม.1 ต.ป่าเต็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
3. บ้านป่าแดง ม.3 ต.ป่าเต็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
4. บ้านป่าผาก - พุพลู ม.10 ต.ป่าเต็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
5. บ้านพุน้ำร้อน ม.5 ต.น้ำยางหลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
6. บ้านเขาควง ม.9 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
7. บ้านวังโบสถ์ ม.2 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
8. บ้านป่าละอู ม3 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
9. บ้านทุ่งตาแก้ว ม.10 ต.นาหูกวาง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
10. บ้านทุ่งเชือก ม.10 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

News : ยุทธพล เปิดโครงการ “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 2564” เพชรบุรี

24 กุมภาพันธื 2564 ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2564” ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี โดยมี นายพิชัย วัชรวงศ์ไพบูลย์ ผู้กำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน

ด้วยมติครม.เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 กำหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า มีวัตถุประสงคืเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ตระหนักถึงปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญปัยหามลพิษทางอากาศ มีฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี จึงจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อรณรงค์ สร้างความร่วมมือผ่านเจ้าหน้าที่และเครือข่ายประชาชนในพื้นที่

โอกาสนี้ ดร.ยุทธพล ได้ปล่อยกำลังพล ยานพาหนะ และขบวนรณรงค์ พร้อมมอบเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาและหมอกควัน ให้แก่ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก 10 เครือข่าย เครือข่ายละ 50,000 บาท ได้แก่

1. บ้านโค้งตาบาง ม.10 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
2. บ้านป่าเต็งเหนือ ม.1 ต.ป่าเต็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
3. บ้านป่าแดง ม.3 ต.ป่าเต็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
4. บ้านป่าผาก - พุพลู ม.10 ต.ป่าเต็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
5. บ้านพุน้ำร้อน ม.5 ต.น้ำยางหลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
6. บ้านเขาควง ม.9 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
7. บ้านวังโบสถ์ ม.2 ต.หินเหล้กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
8. บ้านป่าละอู ม3 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
9. บ้านทุ่งตาแก้ว ม.10 ต.นาหูกวาง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
10. บ้านทุ่งเชือก ม.10 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ยุทธพล เปิดโครงการ “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 2564” เพชรบุรี

24 กุมภาพันธื 2564 ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2564” ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี โดยมี นายพิชัย วัชรวงศ์ไพบูลย์ ผู้กำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน

ด้วยมติครม.เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 กำหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า มีวัตถุประสงคืเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ตระหนักถึงปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญปัยหามลพิษทางอากาศ มีฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี จึงจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อรณรงค์ สร้างความร่วมมือผ่านเจ้าหน้าที่และเครือข่ายประชาชนในพื้นที่

โอกาสนี้ ดร.ยุทธพล ได้ปล่อยกำลังพล ยานพาหนะ และขบวนรณรงค์ พร้อมมอบเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาและหมอกควัน ให้แก่ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก 10 เครือข่าย เครือข่ายละ 50,000 บาท ได้แก่

1. บ้านโค้งตาบาง ม.10 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
2. บ้านป่าเต็งเหนือ ม.1 ต.ป่าเต็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
3. บ้านป่าแดง ม.3 ต.ป่าเต็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
4. บ้านป่าผาก - พุพลู ม.10 ต.ป่าเต็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
5. บ้านพุน้ำร้อน ม.5 ต.น้ำยางหลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
6. บ้านเขาควง ม.9 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
7. บ้านวังโบสถ์ ม.2 ต.หินเหล้กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
8. บ้านป่าละอู ม3 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
9. บ้านทุ่งตาแก้ว ม.10 ต.นาหูกวาง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
10. บ้านทุ่งเชือก ม.10 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แกลเลอรี่