ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. หนุนชุมชนอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

รมว.ทส. หนุนชุมชนอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

รมว.ทส. หนุนชุมชนอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

วันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า และรับฟังการบรรยายสรุปการอนุรักษ์และการพัฒนาเมืองเก่าตะกั่วป่า พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารกระทรวงฯ  โดยมี ปลัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า พร้อมประชาชนในพื้นที่ย่านเมืองเก่าให้การต้อนรับ

     ในโอกาสนี้ นายวราวุธ ได้เดินเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น กําแพงจวนเจ้าเมืองตะกั่วป่า กลุ่มอาคารเรือนแถว บริเวณถนนศรีตะกั่วป่า ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานตะวันตกและจีน ศาลเจ้าพ่อกวนอู ศาลเจ้ากู่ใช่ตึ๋ง ศาลเจ้าฮกเกี้ยนโฮ้ยก้วน ศาลเจ้าเค่งจิ้วโหยกวน 

เมืองตะกั่วป่า หรือเมืองตะโกลา เป็นเมืองท่าศูนย์กลางการค้ามาตั้งแต่สมัยโบราณ มีความเจริญรุ่งเรืองพร้อมๆ กับเมืองนครศรีธรรมราชและเมืองไทรบุรี โดยมีความรุ่งเรืองสูงสุดจากการขุดหาแร่ จนในปี พ.ศ. 2546 ได้ย้ายตัวเมืองไปตั้งอยู่ที่บ้านย่านยาว อ.ตะกั่วป่า จนมาถึงปัจจุบัน 

เมืองเก่าตะกั่วป่า ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่เมืองเก่า และมีกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตะกั่วป่า ตามประกาศคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 และมีการตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตะกั่วป่า เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 เพื่อจัดทำแนวทาง มาตรการ แผนแม่บท และผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ต่อไป

แกลเลอรี่