ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว. “วราวุธ” ชื่นชมศูนย์กำจัดขยะฯ ภูเก็ต ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน พร้อมเร่งวางแนวทางแก้ปัญหาขยะตามเกาะ

รมว. “วราวุธ” ชื่นชมศูนย์กำจัดขยะฯ ภูเก็ต ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน พร้อมเร่งวางแนวทางแก้ปัญหาขยะตามเกาะ

รมว. “วราวุธ” ชื่นชมศูนย์กำจัดขยะฯ ภูเก็ต ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน พร้อมเร่งวางแนวทางแก้ปัญหาขยะตามเกาะ

วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ ผู้บริหารกระทรวงฯ และ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงาน รวมถึงสภาพปัญหาการบริหารจัดการเตาเผาขยะ ซึ่งรับกำจัดขยะทั้งหมดของจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ในโอกานนี้ นายวราวุธ ได้มอบแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศอย่างเช่น ภูเก็ต แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องว่า การมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างประเทศเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมาก ปัญหาเรื่องขยะ และน้ำเสีย ก็จะมีมากตามไปด้วย ดังนั้น ในช่วงนี้ที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารรับนักท่องเที่ยวได้ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยกันวางระบบระเบียบ และมาตรการต่างๆ เสียใหม่ เพื่อลดปัญหาความแออัด และปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่จะตามมาเมื่อเราสามารถกลับมารับนักท่องเที่ยวได้อีกครั้ง และที่สำคัญคือ ขอฝากให้หน่วยงานในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งวางแนวทางและมาตรการในการจัดการขยะจากเกาะต่างๆ ทั้งการกำจัดและการเก็บขน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและผลกระทบเหมือนที่เคยเป็นมาในอดีต

สำหรับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ตถือได้ว่าเป็นต้นแบบของประเทศในการบริหารจัดการขยะแบบรวมกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัด โดยให้เอกชนเข้าร่วมดำเนินการเพื่อผลิตไฟฟ้าจากขยะ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สนับสนุนกระทรวงมหาดไทยในการตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อมิให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ โดยเทศบาลนครภูเก็ต ได้มีการแสดงผลการตรวจวัดมลพิษจากเตาเผาบริเวณด้านหน้าอาคารเตาเผาเพื่อที่จะให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นว่าเตาเผาขยะดังกล่าว กำจัดได้ถูกต้อง สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน