ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564 พร้อมเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต

ทส. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564 พร้อมเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต

ทส. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564 พร้อมเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต

วันนี้ (1 มีนาคม 2564) เวลา 11.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการสวัสดิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่1/2564 ผ่าน video confere ณ ห้องประชุมชั้น 17  อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยในที่ประชุม ปกท.ทส. ได้กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเด็กหญิงณัฐวลัญช์ อนุสรณ์พนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เสียชีวิตจากการร่วมเป็นจิตอาสาทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า อีกทั้งได้ให้ที่ประชุมมีการพิจารณาให้การสงเคราะห์บุคคลภายนอกกรณีที่ปฏิบัติงานและทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานประจำจังหวัด ให้มีการเตรียมพร้อมในการเยียวยาไว้ในทุกสถานการณ์ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ อีกด้วย

 

แกลเลอรี่