ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ยุทธพล อังกินันทน์ นำ อสทล.เมืองเพชร ลุยทำความสะอาดทุ่นดักขยะ เก็บขยะตกค้าง หาดเจ้าสำราญ

ยุทธพล อังกินันทน์ นำ อสทล.เมืองเพชร ลุยทำความสะอาดทุ่นดักขยะ เก็บขยะตกค้าง หาดเจ้าสำราญ

ยุทธพล อังกินันทน์
นำ อสทล.เมืองเพชร ลุยทำความสะอาดทุ่นดักขยะ เก็บขยะตกค้าง หาดเจ้าสำราญ

วันนี้​ (3 มีนาคม 2564)​ เวลา 09.30​ น.​ ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในกิจกรรมเก็บขยะตกค้างบริเวณทุ่นดักขยะ (Boom) คลองบางทะลุ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) กว่าร้อยคนร่วมกิจกรรม

ดร.ยุทธพล กล่าวว่า ปัญหาขยะทะเลเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ ส่วนหนึ่งเกิดจากขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้องจากบนบก ไหลลงสู่ทะเลทางแม่น้ำลำคลองซึ่งไหลออกสู่ทะเลบริเวณปากแม่น้ำ รวมถึงตามชายฝั่งทะเลของไทย จนเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงกระทบต่อการดำเนินชีวิตของชุมชนชายฝั่งทะเล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ บริเวณชายฝั่งทะเล     ในทะเล และเกาะต่างๆ ที่อยู่นอกชายฝั่งด้วย

ด้วยเหตุนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีโครงการวางทุ่นดักขยะ(boom)ตามบริเวณปากแม่น้ำต่างๆ ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเสนอ โดยให้พิจารณาขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนชายฝั่งทะเล อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ในการจัดการขยะในพื้นที่ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 จึงได้ดำเนินการจัด “กิจกรรมเก็บขยะตกค้างบริเวณทุ่นกักขยะ (Boom)”ขึ้น เพื่อให้อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และเครือข่ายชุมชนชายฝั่งมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ โดยการเรียนรู้ขั้นตอนในการจัดการขยะในชุมชนชายฝั่งอย่างถูกวิธี 

แกลเลอรี่