ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทปษ.รมว.ทส. ยุทธพล เปิดศูนย์สาธิตและการถ่ายทอดเทคนิคการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล (Wood Pellets) ตามนโยบาย ชิงเก็บก่อนเผา ลดไฟป่าและปัญหาหมอกควัน

ทปษ.รมว.ทส. ยุทธพล เปิดศูนย์สาธิตและการถ่ายทอดเทคนิคการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล (Wood Pellets) ตามนโยบาย ชิงเก็บก่อนเผา ลดไฟป่าและปัญหาหมอกควัน

ทปษ.รมว.ทส. ยุทธพล เปิดศูนย์สาธิตและการถ่ายทอดเทคนิคการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล (Wood Pellets) ตามนโยบาย ชิงเก็บก่อนเผา ลดไฟป่าและปัญหาหมอกควัน

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สาธิตและการถ่ายทอดเทคนิคการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล (Wood Pellets)
ณ สถานีควบคุมไฟป่าหุบกะพง ตำบลเขาใหญ่  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ในฐานะผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน

    เนื่องจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าในประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆเป็นอย่างมาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยการจัดการเชื้อเพลิง  เพื่อลดโอกาสในการเกิดไฟป่า ตามมาตรการ “ชิงเก็บก่อน” ด้วยการเก็บเอาใบไม้ที่ร่วงลงดินแล้ว  เก็บออกมาภายนอก จากนั้นนำไปแปรสภาพให้เป็นสินค้าที่สามารถขายได้ ตามนโยบายของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานีควบคุมไฟป่าหุบกะพง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี และกองอำนวยการควบคุมไฟป่าพระราชวังไกลกังวล สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้ร่วมมือจัดตั้งศูนย์สาธิตและการถ่ายทอดเทคนิค การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล (Wood Pellet ) เพื่อเป็นแหล่งสาธิตและการถ่ายทอดเทคนิค การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลให้กับเจ้าหน้าที่ที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่า และประชาชนทั่วไปที่สนใจ  

ดร .ยุทธพล กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศ PM 2.5 หรือ 
ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน เกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง การจัดการเชื้อเพลิงจึงเป็นวิธีการหลักในการแก้ไขปัญหาไฟป่าได้เป็นอย่างดี   

แกลเลอรี่