ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“วราวุธ” ลงพื้นที่ภาคใต้ เปิดโครงการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในมัสยิดกว่า 500 แห่งทั่วยะลา

“วราวุธ” ลงพื้นที่ภาคใต้ เปิดโครงการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในมัสยิดกว่า 500 แห่งทั่วยะลา


“วราวุธ” ลงพื้นที่ภาคใต้ เปิดโครงการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในมัสยิดกว่า 500 แห่งทั่วยะลา

วันนี้ (6 มีนาคม 2564) เวลา 11.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมมัสยิด จังหวัดยะลา ณ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ และคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วม และมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้นำทางศาสนา ครูและนักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยานิธิ และหน่วยงานในพื้นที่ ให้การต้อนรับ
   
โครงการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมมัสยิด จ.ยะลา และโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาคประชาชน และผู้นำศาสนาในพื้นที่ จ.ยะลา กับกระทรวงฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นำร่องในมัสยิด 516 แห่ง ทั่วจังหวัดยะลา ก่อนขยายผลให้ครอบคลุม อีก 2 จังหวัด คือ จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส โดยมีกลุ่มเป้าหมายรวมกว่า 1,000 แห่ง
ทั้งนี้ นายวราวุธ ได้กล่าวว่า ปัญหาขยะเป็นวิกฤตสิ่งแวดล้อมระดับประเทศและระดับโลก โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักและเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561 - 2573 ที่จะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกลงได้ 780,000 ล้านตัน/ปี เพื่อลดงบประมาณด้านการจัดการขยะมูลฝอยกว่า 3,900 ล้านบาท/ปี ทั้งยังจะช่วยประหยัดพื้นที่ฝังกลบและกำจัดขยะมูลฝอยพลาสติก 2,500 ไร่ ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ 1.2 ล้านตัน โดยมีเป้าหมาย นำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100 ภายในปี 2570 
และภายในปีหน้าจะครบกำหนดที่พลาสติกอีก 4 ชนิด ได้แก่ ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วน้ำพลาสติก (แบบบางใช้ครั้งเดียว) และหลอดพลาสติก (หลอดเครื่องดื่มทั่วไป) จะต้องหมดไป ซึ่งตอนนี้ โลกของเราเหลือเวลาอีกเพียง 6 ปีกว่า ตามเวลาของ Climate Clock ที่หากเราทำให้อุณหภูมิโลกสูงเกิน 1.5-2 องศาเซลเซียส เราจะต้องเผชิญกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อโลกอย่างรุนแรง จึงจำเป็นที่ต้องช่วยกันลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงเกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียส
รมว. ทส. ยังได้เน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งและจริงจัง และขอให้ร่วมกันปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคน ซึ่งศาสนสถานมีส่วนสำคัญในการเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดขยายผล ช่วยผลักดันให้การขับเคลื่อนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ประสบผลสำเร็จได้ เนื่องจากเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชนทุกคน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้
ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ได้มอบตราสัญลักษณ์ “การจัดการสิ่งแวดล้อมมัสยิด” ให้กับรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ตลอดจนเยี่ยมชมการจัดการสิ่งแวดล้อมมัสยิด นิทรรศการต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ และปลูกต้นรวงผึ้งร่วมกับผู้นำศาสนา และคณะครูนักเรียนด้วย
 

แกลเลอรี่