ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เร่งหารือเพิ่มนกชนหินเป็นสัตว์ป่าสงวน-เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ทส.ประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เร่งหารือเพิ่มนกชนหินเป็นสัตว์ป่าสงวน-เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ทส.ประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เร่งหารือเพิ่มนกชนหินเป็นสัตว์ป่าสงวน-เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์

       วันนี้ (8 มี.ค. 64) เวลา 10.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         การประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 การกำหนดให้นกชนหินเป็นสัตว์ป่าสงวนลำดับที่ 20 เพื่อช่วยยกระดับความคุ้มครองนกชนหินและถิ่นอาศัยให้สอดคล้องกับมาตรการนานาชาติ ให้สังคมเพิ่มความตระหนักในการอนุรักษ์มากขึ้น จากการที่ประชากรนกชนหินในประเทศไทยมีขนาดประชากรเล็ก (ประมาณไม่เกิน 100 ตัว) ความสามารถในการขยายพันธุ์ต่ำ มีแนวโน้มสูญพันธุ์สูง เนื่องจากพื้นที่อาศัยถูกคุกคาม ทำลายแยกเป็นหย่อมป่าขาดความต่อเนื่อง และถูกล่าเพื่อเอาโหนก มีการค้าผิดกฎหมายผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงพิจารณาการประกาศพื้นที่เตรียมกำหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน 24 แห่ง เนื้อที่รวมกว่า 619,681 ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศ

แกลเลอรี่