ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การตรวจราชการตามแผน ทส. รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 1-5 และ 9 ณ จังหวัดเพชรบุรี (14 ธ.ค. 60) ช่วงบ่าย