ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วราวุธ ลุยแก้ปัญหาภัยแล้ง ติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดเมืองฮาม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จ.ศรีสะเกษ

วราวุธ ลุยแก้ปัญหาภัยแล้ง ติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดเมืองฮาม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จ.ศรีสะเกษ

 วราวุธ ลุยแก้ปัญหาภัยแล้ง ติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดเมืองฮาม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จ.ศรีสะเกษ 

วันนี้ (19 มี.ค. 64) เวลา 13.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดเมืองฮาม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านกุดเมืองฮาม หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมปลูกต้นตะเคียนทอง ต้นพะยูง และต้นประดูป่า บริเวณริมกุดเมืองฮาม รวมถึงร่วมมอบถุงปันสุขให้กับชาวบ้านในพื้นที่ โดยมีนายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีษะเกษ ให้การต้อนรับ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่า โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดเมืองฮาม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นโครงการหนึ่งตามนโยบายรัฐบาล ในการสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ สนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร และการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำให้มีความสมบูรณ์  โดยวันนี้ได้มาติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ผลงานก่อสร้างปัจจุบันร้อยละ 56) ใช้งบประมาณ 16.99 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถกระจายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่กว่า 218 ครัวเรือน (ประมาณ 1,000 คน) ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร พริก หอม กระเทียม กว่า 425 ไร่ 

สำหรับในอนาคต ปีงบประมาณ 2566 ได้เสนอโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนนาแปลงใหญ่ ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ งบประมาณ 65 ล้านบาท เพื่อกระจายน้ำให้กับประชาชน 150 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรทางทิศเหนือของกุดเมืองฮามจำนวน 1,500 ไร่ ซึ่งเมื่อโครงการระบบกระจายน้ำทั้งสองโครงการแล้วเสร็จ พื้นที่เกษตรจะได้รับประโยชน์ รวมกว่า 2,725 ไร่ เกิดการจ้างงานในพื้นที่ คาดว่ารายได้ครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยครัวเรือนจะได้ประโยชน์กว่า 568 ครัวเรือน กว่า 2,500 คน

"น้ำทุกหยดนับวันจะหายากและมีค่ามากขึ้น ทรัพยากรน้ำ เป็นสิ่งที่มีความหมายต่อมนุษย์มาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอุปโภคบริโภค ทำการเกษตร อุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศ ดังนั้น จึงขอฝากประชาชนในพื้นที่ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า และให้ช่วยกันปลูกป่า เพื่อให้มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ในอนาคต และไม่ต้องมีปัญหาภัยแล้งเหมือนที่ผ่านมา" รมว.ทส. กล่าวทิ้งท้าย

แกลเลอรี่