ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วราวุธ ลงพื้นที่แก้ภัยแล้ง ติดตามการอนุรักษ์ฟื้นฟู หนองหาร จ.สกลนคร

วราวุธ ลงพื้นที่แก้ภัยแล้ง ติดตามการอนุรักษ์ฟื้นฟู หนองหาร จ.สกลนคร

วราวุธ ลงพื้นที่แก้ภัยแล้ง ติดตามการอนุรักษ์ฟื้นฟู หนองหาร จ.สกลนคร

วันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) นำทีมนายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร พร้อมมอบถุงปันสุข ทส. ให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่  ณ บึงหนองหาร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่า การอนุรักษ์และฟื้นฟูหนองหาร และการวางแผนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องคำนึงถึงวิถีชีวิตของชุมชนรอบหนองหาร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับพี่น้องประชาชน 

พื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร จ.สกลนคร เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ นก ปลา และสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ มีชุมชนโดยรอบใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบหนองหาร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนภาวะฝนแล้งและฝนทิ้งช่วงในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการทำเกษตรกรรม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต และพฤติกรรมการใช้น้ำ รวมไปถึงคุณภาพของน้ำในหนองหาร จึงจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูระบบนิเวศของทั้งลุ่มน้ำที่เป็นต้นกำเนิดของหนองหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บรักษาน้ำ และลดการชะล้างของตะกอนดิน การเพิ่มการไหลเวียนของน้ำในหนองหาร เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและรักษาระบบนิเวศ ตลอดจนการปรับปรุงลำน้ำและเชื่อมโยงแก้มลิงเพื่อบรรเทาภาวะน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่ปลายน้ำบริเวณลำน้ำก่ำ ก่อนออกสู่แม่น้ำโขง

แกลเลอรี่