ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปลัด ทส. ร่วมกับ ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก และ มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ เตรียมจัดทำหนังสือภาพ ชวนประชาชนร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปลัด ทส.  ร่วมกับ ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก และ มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ เตรียมจัดทำหนังสือภาพ ชวนประชาชนร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปลัด ทส.  ร่วมกับ ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก และ มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ เตรียมจัดทำหนังสือภาพ ชวนประชาชนร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

       วันนี้ (23 มีนาคม 2564) เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ร่วมกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก และ มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ หารือแนวทางการจัดทำโครงการจัดพิมพ์หนังสือภาพชีวิตสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เกิดความรู้ และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปสู่การตระหนักถึงความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเกิดการอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 

แกลเลอรี่