ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 24 มี.ค. 64 ผต.ทส.(นายเฉลิมชัย ปาปะทา) ตรวจราชการ รอบที่ 1 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference เขตตรวจที่ 12

วันที่ 24 มี.ค. 64 ผต.ทส.(นายเฉลิมชัย ปาปะทา) ตรวจราชการ รอบที่ 1 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference เขตตรวจที่ 12

แกลเลอรี่