ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไทย – ลาว

การประชุมหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไทย – ลาว

              กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประชุมหารือการจัดทำแผนการดำเนินงานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไทย – ลาว พ.ศ. 2561 – 2564 ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไทย – ลาว โดยในการประชุมดังกล่าว มีการหารือในเรื่องนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ระบบการบริหารจัดการน้ำ, การจัดการน้ำใต้ดิน, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, การดำเนินงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดสร้างสวนรุกขชาติ ไทย – ลาว
               ในโอกาสนี้ (20 ธันวาคม 2560) นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและร่วมหารือ ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 


ภาพ/ข่าว/เผยแพร่ : จันทร์เพ็ญ 

 

แกลเลอรี่