ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ปิดอบรมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 29 ปลูกสำนึก “การเป็นข้าราชการที่ดี” ย้ำต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

ทส. ปิดอบรมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 29 ปลูกสำนึก “การเป็นข้าราชการที่ดี” ย้ำต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

 ทส. ปิดอบรมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 29 ปลูกสำนึก “การเป็นข้าราชการที่ดี” ย้ำต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

วันนี้ (26 มีนาคม 2564) เวลา 14.00 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 29 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบ New normal ณ ห้องถ่ายทอดสดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ในโอกาสนี้ นายบุญชอบ ได้กล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการใหม่ที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ พร้อมกล่าวปิดการฝึกอบรม โดยเน้นย้ำและจุดประกายหัวใจในการทำงานให้ประสบความสำเร็จแก่ข้าราชการ และขอให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการจากนี้ไป ให้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ภายใต้การดำเนินงานที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ยังได้ฝากทิ้งท้ายว่า “ขอให้ข้าราชการทุกคนศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานให้ถ่องแท้ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ อีกทั้งขอให้นำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานราชการต่อไป”

แกลเลอรี่