ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 “รวมใจอนุรักษ์สัตว์ป่า”

วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 “รวมใจอนุรักษ์สัตว์ป่า”

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกำหนดจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 ภายใต้แนวคิด “รวมใจอนุรักษ์สัตว์ป่า” โดยส่วนกลาง กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สำหรับ ส่วนภูมิภาค กำหนดจัดงานช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์แต่ละแห่งทั่วประเทศ โอกาสนี้ ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2560  
          การจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ในครั้งนี้ ผู้ร่วมงานจะได้ร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และประวัติความเป็นมาของวันที่ 26 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ อีกทั้ง ยังได้รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ตลอดจนได้รับทราบผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกันดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่าจากทุกภาคส่วน อาทิ การร่วมเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ผ่านโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, รวมถึงการแจ้งเหตุ หากพบเห็นสัตว์ป่าถูกทำร้ายหรือพบเห็นการทารุณสัตว์ป่า สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หมายเลขโทรศัพท์ 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง 
         ในโอกาสนี้ (21 ธันวาคม 2560) นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานการแถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในโครงการดังกล่าว โดยมีนาย ปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพและข่าว: จันทร์เพ็ญ, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่