ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สู่ปีที่ 30 กรมควบคุมมลพิษ “ก้าวใหม่พิทักษ์สิ่งแวดล้อม”

สู่ปีที่ 30 กรมควบคุมมลพิษ “ก้าวใหม่พิทักษ์สิ่งแวดล้อม”

สู่ปีที่ 30 กรมควบคุมมลพิษ “ก้าวใหม่พิทักษ์สิ่งแวดล้อม”

          วันนี้ (5 เมษายน 2564) เวลา 13.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และผู้ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดเพชรจรัสแสง อีกทั้งได้กล่าวขอบคุณให้กำลังใจและมอบแนวทางการดำเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ (ตรงกับวันที่ 4 เมษายนของทุกปี) ครบรอบปีที่ 29 สู่ปีที่ 30 ก้าวใหม่พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ Video Conference (วิดีโอคอนเฟอเรนซ์) ไปยังสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 พร้อมกันทั่วประเทศ 

         โดย รมว.ทส. ได้กล่าวว่า หัวใจสำคัญการทำงานของกรมควบคุมมลพิษ จากนี้ไปต้องประสานงานกับทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษทั้งปัญหาขยะ ปัญหาคุณภาพน้ำ และคุณภาพอากาศ อีกทั้งการทำงานต้องมีความอดทน มีวินัย ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ การทำความเข้าใจการสื่อสาร การมีทัศนคติที่ถูกในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเป็นสิ่งสำคัญควบคู่ไปกับศักยภาพในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการสร้างความเข้าใจ การให้ความรู้แก่ประชาชนถึงบทบาทและภารกิจของกรมควบคุมมลพิษให้รับทราบและเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อเป้าหมาย คือ การมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชน ดังคำปฏิญาณตนผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม “น้ำต้องสะอาด อากาศต้องบริสุทธิ์ หยุดมลพิษ” 
 
          สำหรับกิจกรรมภายในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ ครั้งนี้  ประกอบด้วย กิจกรรมทางศาสนา เพื่อความสิริมงคล การปาฐกถาธรรม หัวข้อ “หลักพุทธรรมกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารองค์กร การจัดแสดงนิทรรศการสู่ปีที่ 30 ก้าวใหม่พิทักษ์สิ่งแวดล้อม การกล่าวปฏิญาณตน “ผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม” การมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และผู้ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดเพชรจรัสแสง การมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่บุคลากรกรมควบคุมมลพิษ อีกด้วย

แกลเลอรี่