ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“ปลัด ทส. ร่วมงาน ท้องถิ่น รวมไทย สร้างชาติ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เพื่อบูรณาการทำงาน กับ ผวจ. และ อบจ. ทั่วประเทศ”

“ปลัด ทส. ร่วมงาน ท้องถิ่น รวมไทย สร้างชาติ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เพื่อบูรณาการทำงาน กับ ผวจ. และ อบจ. ทั่วประเทศ”

“ปลัด ทส. ร่วมงาน ท้องถิ่น รวมไทย สร้างชาติ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เพื่อบูรณาการทำงาน กับ ผวจ. และ อบจ. ทั่วประเทศ”

          วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมงาน “ท้องถิ่น รวมไทย สร้างชาติ” โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการทำงานในการขับเคลื่อนประเทศ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ซึ่งภายในงานมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารระดับสูงจากทุกกระทรวงเข้าร่วม

        สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับทราบแนวนโยบาย ข้อราชการที่สำคัญของรัฐบาล เพื่อนำไปกำหนดยุทธศาสตร์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงสร้างกลไกเครือข่ายความร่วมมือการทำงานร่วมกันระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น อันจะส่งผลให้เกิดการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระดับท้องที่ ให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายของรัฐบาล สร้างประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชน

       ทั้งนี้ ในนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้หน่วยงานในระดับจังหวัด เข้าไปศึกษาต้นตอของปัญหาที่แท้จริง สำรวจความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

 

แกลเลอรี่