ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ ครั้งที่ 2/2564 เดินหน้าสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ทส. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ ครั้งที่ 2/2564 เดินหน้าสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ทส. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ ครั้งที่ 2/2564 เดินหน้าสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

      วันนี้ (7 เมษายน 2564) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564  โดยที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาหารือเกี่ยวกับ (-ร่าง-) แก้ไขระเบียบสวัสดิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2556 การพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนสวัสดิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพิจารณาให้การสงเคราะห์เจ้าหน้าที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน จำนวน 18 ราย และเสียชีวิตจาการปฏิบัติงาน จำนวน 9 ราย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ อีกทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกมิติต่อไป 

แกลเลอรี่