ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.หารือความคืบหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของไทย

ทส.หารือความคืบหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของไทย

ทส.หารือความคืบหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของไทย

วันนี้ (7 เมษายน 2564) เวลา 10.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย สาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อข้อมูลศักยภาพและแนวทางการเพิ่มการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ในสาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ปัจจุบัน พื้นที่เป้าหมาย ณ ปี พ.ศ. 2580 พื้นที่ที่สามารถปลูกป่าเพิ่มได้ แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมถึงมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอตัวเลขเป้าหมายระดับการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อกระทรวงพลังงาน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่