ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมพิจารณาฯ คัดเลือก "เพชรจรัสแสง" บุคคลต้นแบบฯ  ทส. ปี 64

ทส. ประชุมพิจารณาฯ คัดเลือก "เพชรจรัสแสง" บุคคลต้นแบบฯ  ทส. ปี 64
ทส. ประชุมพิจารณาฯ คัดเลือก "เพชรจรัสแสง" บุคคลต้นแบบฯ  ทส. ปี 64
 
วันนี้ (8 เมษายน 2564) เวลา 09.30 น. นายจเรศักดิ์  นันตะวงษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก "เพชรจรัสแสง" บุคคลต้นแบบ และบุคคลเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรเป็น "เพชรจรัสแสง" บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 34 คน แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณเป็นไปตามคู่มือโครงการคัดเลือก "เพชรจรัสแสง" บุคคลต้นแบบ ทั้งในเรื่องผลงานเด่นที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน การปฏิบัติตนในการครองตน ครองคน ครองงาน คุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการดำเนินชีวิต ตลอดจนนำหลักเกณฑ์การพิจารณาตามที่ ปปช. กำหนด มาประกอบการพิจารณาคัดเลือก เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม อีกด้วย

แกลเลอรี่