ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 7 เม.ย. 64 ผต.ทส. (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี) ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รอบที่ 1 ประจำปี 2564 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference ณ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่ 7 เม.ย. 64 ผต.ทส. (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี) ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รอบที่ 1 ประจำปี 2564 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference ณ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

แกลเลอรี่