ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จับมือภาคเอกชนขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมโดยการสนับสนุนของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ทส. จับมือภาคเอกชนขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมโดยการสนับสนุนของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ทส. จับมือภาคเอกชนขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมโดยการสนับสนุนของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

วันนี้ (8 เมษายน 2564) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้ลงนามในเอกสารถ้อยแถลงเพื่อดำเนินงาน (Statement of Undertaking: SoU) ของกลุ่มดำเนินงานด้านกรดไนตริกเพื่อสภาพภูมิอากาศ (Nitric Acid Climate Action Group: NACAG) โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส) และผู้บริหารกระทรวงฯ พร้อมด้วย นาย เก-ออร์ก ชมิดท์ (H.E. Mr. Georg Schmidt) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยในฐานะตัวแทนรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงฯ  และผ่านทางระบบ Video Conference

การลงนามในเอกสาร SoU นี้นับเป็นการเข้าร่วม เป็นสมาชิกกลุ่ม NACAG อย่างเป็นทางการของประเทศไทย โดย NACAG จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) ในการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการผลิตกรดไนตริกของประเทศกำลังพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การยุติการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์จากกระบวนการผลิตนี้อย่างถาวรทั่วโลก

การลงนามในครั้งนี้ จะทำให้ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนทางการเงินและทางเทคนิคในการติดตั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพแก่ผู้ประกอบการในประเทศ โดยสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดซื้อ จัดส่ง ติดตั้ง ฝึกอบรม ตลอดจนสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคในการดำเนินการและติดตามตรวจวัดผลการดำเนินการ ซึ่งผลการดำเนินงานนี้ประเทศไทยสามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุตามเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่กำหนดไว้

ในโอกาสนี้ นายวราวุธ ได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงความตั้งใจของประเทศไทย ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยการลงนามในวันนี้ เป็นการขยายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างรัฐบาลไทยและเยอรมนีไปสู่ความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งกระทรวงฯ ยินดีที่จะเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้กลุ่ม NACAG ของประเทศไทยต่อไป

แกลเลอรี่