ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. “วราวุธ” หารือฑูตสหรัฐฯ เตรียมพร้อมการประชุมผู้นำลดโลกร้อน “Leaders Summit on climate” ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้

รมว.ทส. “วราวุธ” หารือฑูตสหรัฐฯ เตรียมพร้อมการประชุมผู้นำลดโลกร้อน “Leaders Summit on climate” ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้

รมว.ทส. “วราวุธ” หารือฑูตสหรัฐฯ เตรียมพร้อมการประชุมผู้นำลดโลกร้อน “Leaders Summit on climate” ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้

วันนี้ (21 เมษายน 2564) เวลา 14.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้หารือร่วมกับ H.E. Michel Heath อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมประเด็นสำหรับการเข้าร่วมเสวนาในการประชุม Leaders Summit on climate หรือการประชุมผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีกำหนดจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2564 นี้ และยังได้หารือถึงแนวทางการเสริมความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต โดยมี ดร.อัษฎาพร  ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมหารือในโอกาสนี้ด้วย 

โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา มีกำหนดการร่วมเสวนา เรื่องการปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการประชุมผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 23.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ผ่านทางระบบการประชุมทางไกล Video Conference ซึ่งจะมีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม และมีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับสากลให้เป็นรูปธรรม และเป็นการปูทางไปสู่การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 ที่จะมีขึ้น ณ สหราชอาณาจักร ในเดือนพฤศจิกายน 2564

นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือร่วมกันถึง แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในอนาคต อาทิ การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ที่ต้องอาศัยความร่วมมือในภูมิภาค ASEAN การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการขยะพลาสติก เช่น การรีไซเคิลและการอัพไซเคิล การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการจัดทำร่าง พรบ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย  และนโยบายส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) รวมทั้ง BCG Model  เป็นต้น และในการหารือ สหรัฐอเมริกายังคาดหวังให้การประชุมเอเปค ในปี พ.ศ. 2565  ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพหลัก มีบทบาทด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกายินดีที่จะร่วมมือกับประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคตต่อไป

แกลเลอรี่