ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. มอบลังกระดาษส่งต่อเพื่อรีไซเคิลสร้างเตียงสนาม กว่า 1,000 กิโล “กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมใจต้านภัยโควิด – 19”

ทส. มอบลังกระดาษส่งต่อเพื่อรีไซเคิลสร้างเตียงสนาม กว่า 1,000 กิโล “กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมใจต้านภัยโควิด – 19”

ทส. มอบลังกระดาษส่งต่อเพื่อรีไซเคิลสร้างเตียงสนาม กว่า 1,000 กิโล “กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมใจต้านภัยโควิด – 19”

วันนี้ (30 เมษายน 2564) เวลา 10.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งมอบกล่องและลังกระดาษเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวนกว่า 1,000 กิโลกรัม ให้บริษัท SCG โดยมี นายสุนทร ยงค์วิบูลย์ศิริ  Business Liaisons Director - SCGP เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อร่วมสนับสนุน "โครงการรวมใจสู้   โควิด เปลี่ยนกระดาษเป็นเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี"  นำไปบริจาคให้โรงพยาบาลสนาม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์ 

นายจเรศักดิ์ กล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา  ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยได้เชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันบริจาค 'ลังหรือกล่องกระดาษ' ที่ไม่ได้ใช้แล้ว เพื่อรวบรวมส่งต่อให้กับ SCGP และ Lotus's  นำไปรีไซเคิลและผลิตเป็นเตียงสนามกระดาษ สำหรับบริจาคให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ เพื่อใช้รองรับผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19   ทั้งนี้ ผู้บริจาคสามารถนำมามอบด้วยตัวเองที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ Lotus's ทุกสาขา 
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน เป็นต้นไป 

แกลเลอรี่