ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.วราวุธ ปาฐกถา หัวข้อ "One Health" เน้นย้ำ ประเทศไทยต้องปลอดจากการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย

รมว.วราวุธ ปาฐกถา หัวข้อ "One Health" เน้นย้ำ ประเทศไทยต้องปลอดจากการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย

รมว.วราวุธ ปาฐกถา หัวข้อ "One Health" เน้นย้ำ ประเทศไทยต้องปลอดจากการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย

วันนี้ (วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บันทึกวีดีทัศน์การกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “One Health” policy for law and policies governing commercial trade in wild animals going forward for Thailand เพื่อเผยแพร่ในการสัมมนาระดับสูงแบบออนไลน์ (High-Level Webinar) ภายใต้หัวข้อ “หยุดการแพร่ระบาด: ประเทศไทยเป็นผู้นำระดับโลก” (Ending pandemics: Thailand takes global lead) จัดโดยบริษัท บี.กริม WWF มูลนิธิฟรีแลนด์ และสมาคมนักข่าวต่างประเทศในประเทศไทย ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบ Zoom

ในการนี้ รมว.ทส. ได้เน้นย้ำถึงเป้าหมายที่จะให้ประเทศไทยปลอดจากการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน มีการรณรงค์งดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการล่าและการค้าที่ผิดกฎหมาย และได้ทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขตามแนวทาง “One Health” เพื่อติดตามเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่ติดต่อจากสัตว์ป่าสู่คน รวมถึงการพัฒนามาตรการทางกฎหมายและการสร้างเครือข่ายอาชญากรรมสัตว์ป่า รวมถึงเป็นผู้นำของประเทศสมาชิกอาเซียนในการแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในภูมิภาค ซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันการแพร่กระจายและเกิดโรคอุบัติใหม่จากสัตว์สู่คน