ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 8 มิ.ย. 64 ผต.ทส. (นายจงคล้าย วรพงศธร) ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (ชุดที่ 4) ครั้งที่ 1/2564 ร่วมกับคณะอนุกรรมการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conferrence)

วันที่ 8 มิ.ย. 64 ผต.ทส. (นายจงคล้าย วรพงศธร) ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (ชุดที่ 4) ครั้งที่ 1/2564 ร่วมกับคณะอนุกรรมการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conferrence)

แกลเลอรี่