Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส. ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พร้อมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน

ทส. ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พร้อมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน

         กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้
ยังมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยจะดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นมรดกอันล้ำค่าของแผ่นดิน ส่งต่อลูกหลานในอนาคตและเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยจากทรัพยากรธรรมชาติ สืบไป

          วันนี้ (5 มกราคม 2561) เวลา 07.30 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ สักการะพระพุทธสยัมภู บูชาพระภูมิเจ้าที่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ ณ บริเวรหน้าอาคาร จากนั้นเวลา 08.00 น. ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา โดยมี พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

          โอกาสนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวขอบคุณข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานกันอย่างหนัก เพื่อที่จะรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ และนอกจากนี้ ได้ให้โอวาทแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โดยให้ทุกคนตระหนักว่าทุกวันนี้เราอยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก  ซึ่งประเทศไทยก็อยู่ในช่วงกำลังเปลี่ยนแปลง โดยรัฐบาลมียุทธศาสตร์ชาติการปฏิรูป 11 ด้าน และอีกหลายๆ ด้าน เป็นกติกาของประเทศที่จะก้าวไปสู่อนาคต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะต้องก้าวเข้าสู่การปฏิรูปอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการพัฒนาคนให้มีความรู้ มีความทันสมัย และที่สำคัญที่สุดทุกหน่วยงานต้องมีเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน มุ่งเน้นผลสำเร็จ เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ต้องสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ให้มองทัศนะคติ และกลุ่มเป้าหมาย และใช้การปฏิบัติงานจริงในการสร้างความศรัทธาเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น

ภาพและเผยแพร่: อาทิตยา/ธนชัย, ข่าว: จันทร์เพ็ญ

เอกสารแนบ

20180105_๑๘๐๑๐๕_0001

ขนาดไฟล์:0.11 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 212 ครั้ง

20180105_๑๘๐๑๐๕_0003

ขนาดไฟล์:0.12 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 218 ครั้ง

20180105_๑๘๐๑๐๕_0004

ขนาดไฟล์:0.17 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 225 ครั้ง

20180105_๑๘๐๑๐๕_0005

ขนาดไฟล์:0.26 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 233 ครั้ง

20180105_๑๘๐๑๐๕_0006

ขนาดไฟล์:0.18 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 245 ครั้ง

20180105_๑๘๐๑๐๕_0007

ขนาดไฟล์:0.23 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 246 ครั้ง

20180105_๑๘๐๑๐๕_0008

ขนาดไฟล์:0.23 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 240 ครั้ง

20180105_๑๘๐๑๐๕_0009

ขนาดไฟล์:0.18 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 252 ครั้ง

20180105_๑๘๐๑๐๕_0011

ขนาดไฟล์:0.15 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 246 ครั้ง

20180105_๑๘๐๑๐๕_0012

ขนาดไฟล์:0.21 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 247 ครั้ง

20180105_๑๘๐๑๐๕_0017

ขนาดไฟล์:0.24 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 249 ครั้ง

20180105_๑๘๐๑๐๕_0019

ขนาดไฟล์:0.27 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 255 ครั้ง

20180105_๑๘๐๑๐๕_0021

ขนาดไฟล์:0.16 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 258 ครั้ง

20180105_๑๘๐๑๐๕_0023

ขนาดไฟล์:0.20 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 258 ครั้ง

20180105_๑๘๐๑๐๕_0025

ขนาดไฟล์:0.19 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 264 ครั้ง

20180105_๑๘๐๑๐๕_0024

ขนาดไฟล์:0.16 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 265 ครั้ง

20180105_๑๘๐๑๐๕_0029

ขนาดไฟล์:0.27 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 275 ครั้ง

20180105_๑๘๐๑๐๕_0031

ขนาดไฟล์:0.26 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 280 ครั้ง

20180105_๑๘๐๑๐๕_0032

ขนาดไฟล์:0.28 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 284 ครั้ง

20180105_๑๘๐๑๐๕_0033

ขนาดไฟล์:0.28 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 283 ครั้ง

20180105_๑๘๐๑๐๕_0036

ขนาดไฟล์:0.28 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 293 ครั้ง

20180105_๑๘๐๑๐๕_0034

ขนาดไฟล์:0.27 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 297 ครั้ง