ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมหารือผลลัพธ์การประชุมเอเปคที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ปี 2565

ทส. ร่วมหารือผลลัพธ์การประชุมเอเปคที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ปี 2565

ทส. ร่วมหารือผลลัพธ์การประชุมเอเปคที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ปี 2565

วันนี้ (21 มิถุนายน 2564) เวลา 14.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส) มอบหมายให้ ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รอง ปกท.ทส.) เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาถึงหัวข้อหลักและประเด็นสำคัญที่ไทยจะผลักดันในการเป็นเจ้าภาพเอเปคในปี พ.ศ. 2565 ที่มุ่งเน้นการวางรากฐานเพื่อสร้างภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่เข้มแข็ง และทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาเอเปคและโลกภายหลัง COVID-19 


ทั้งนี้ รอง ปกท.ทส. ได้แจ้งผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะผลักดัน ในสาขาการจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน และการแก้ไขปัญหาขยะทะเล ผ่านการประชุมที่กระทรวงฯ จะเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. 2565 และร่วมพัฒนาเอกสารผลลัพธ์ Bangkok Goals on BCG เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละเขตเศรษฐกิจเอเปคและยอมรับได้ร่วมกันต่อไป

แกลเลอรี่