ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปลัด ทส. เปิดเสวนาออนไลน์ “การขับเคลื่อนฮาลา-บาลาสู่มรดกโลก” ชื่นชมความรัก ความหวงแหน ผืนป่าของประชาชนในพื้นที่

ปลัด ทส. เปิดเสวนาออนไลน์ “การขับเคลื่อนฮาลา-บาลาสู่มรดกโลก” ชื่นชมความรัก ความหวงแหน ผืนป่าของประชาชนในพื้นที่

ปลัด ทส. เปิดเสวนาออนไลน์ “การขับเคลื่อนฮาลา-บาลาสู่มรดกโลก” ชื่นชมความรัก ความหวงแหน ผืนป่าของประชาชนในพื้นที่

วันนี้ (23 กรกฎาคม 2564) เวลา 08.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) กล่าวเปิดการเสวนาออนไลน์ เรื่อง “การขับเคลื่อนฮาลา-บาลาสู่มรดกโลก : โอกาส/ปัญหาอุปสรรค/เสียงจากพื้นที่” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Video Conference ซึ่งจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อประสานความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในการจัดทำแผนงานการขับเคลื่อนฮาลา-บาลา ไปสู่การเป็น มรดกอาเซียน และมรดกโลก ต่อไป

นายจตุพร กล่าวว่า “ความตั้งใจของประชาชนในพื้นที่ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนผืนป่าฮาลา-บาลา ไปสู่การเป็นมรดกโลก นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญ แต่ก้าวที่สำคัญยิ่งกว่า คือ การรักษาสถานะของการเป็นมรดกโลกไว้ การได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ รวมไปจนถึงท้องถิ่น ท้องที่ และจังหวัด จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ความตั้งใจนี้ ไปสู่การขับเคลื่อนงานร่วมกันทั้งจังหวัดได้ และเกิดการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด เพื่อให้การทำงานที่มีทิศทางสอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกัน และสิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น คือ ในวันนี้ได้เห็นความรักและความหวงแหนในผืนป่าฮาลา-บาลา ที่เปรียบเสมือนเป็น “อเมซอนแห่งอาเซียน” ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงขอฝากให้ช่วยกันรักษาผืนป่าแห่งนี้ให้คงความสมบูรณ์สืบไป”

ผืนป่าฮาลา-บาลา ได้รับการขนานนามว่า “อเมซอนแห่งอาเซียน” มีลักษณะเป็นป่าดิบชื้น ครอบคลุมพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา อุทยานแห่งชาติบางลาง และสวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้พื้นที่ส่วนที่ 2 จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่กว่า 836,000 ไร่

แกลเลอรี่