ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจสถานภาพปะการัง ในพื้นที่ จ.ชลบุรี

ศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจสถานภาพปะการัง ในพื้นที่ จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ศวทอ.) โดยนายศุภวัตร กาญจน์อติเรกลาภ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานภาพแนวปะการัง,ตัวอ่อนปะการัง,โรคที่เกิดกับปะการัง,ปลาและสัตว์ในแนวปะการัง บริเวณเกาะครก เกาะสาก และเกาะหินขาว จังหวัดชลบุรี โดยวิธีการสำรวจทั้งแบบ line intercept transect และ manta tow จากการสำรวจประชาคมปะการังในสถานีหินขาวจัดอยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ดีมาก และสถานีเกาะครกและสถานีเกาะสากจัดอยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ดี พบปะการังโขด (Poritessp.) และปะการังลายดอกไม้ (Pavonasp.) เป็นปะการังชนิดเด่น และมีปะการังถ้วยส้ม (Tubastreasp.) เป็นปะการังวัยอ่อนชนิดเด่นในทุกๆสถานี โดยพบลักษณะการเกิดโรคบนโคโลนีปะการัง พบ 5 รูปแบบ ได้แก่ โรคที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทำให้ปะการังฟอกขาว เป็นจุดเป็นเส้น และรูปแบบที่ไม่แน่นอน (Focal and Non Focal Bleaching) โรคที่เกิดแล้วปรากฏเม็ดสี (Pigmenttation response) ภาวะฟอกขาว(Bleaching)โรคที่เกิดจากการกัดแทะของสัตว์ที่อาศัยในแนวปะการัง (Predation; PRD) และโรคที่ปรากฏเป็นการทับถมของตะกอนในบางส่วนของโคโลนี (Sediment Damage) อาการที่พบมากที่สุด คือการทับถมของตะกอนในบางส่วนของโคโลนี (Sediment Damage) จากการสำรวจชนิดปลาแนวปะการัง Family เด่น คือ กลุ่มปลาสลิดหิน (Pomacentridae) ได้แก่ ปลาสลิดหินเทาเล็กหางเหลือง (Neopomocentrusazysron) และปลาสลิดหินหางพลิ้ว (Neopomacentruscyanomos) เป็นต้น สัตว์ในแนวปะการัง พบเม่นดำหนามยาว (Diademasetosum) หอยแมลงภู่ปะการัง (Pedumspondyloideum) และหนอนท่อ (Sabellastratesp.) เป็นชนิดเด่นในสถานีต่างๆ

Marine and Coastal Resources Research and Development Center, Eastern Gulf of Thailand investigated status of coral reefs in Chonburi Province areas

On December 17, 2017, Mr. Supawat Kan-Atireklap, Director of Marine and Coastal Resources Research and Development Center, Eastern Gulf of Thailand (MCRC-Central Gulf), Department of Marine and Coastal Resources(DMCR) reported that officials of MCRC-Central Gulf had investigated the status of coral reefs and associated fauna, using line intercept transect and manta tow technique at Koh Krok, Kho Sak and Kho Hinkhaw, Chonburi Province.The investigation found thatcoral communities in Hin Khaw Station was in good conditions, while Koh Krok Station and  Kho Sak Station were in very good conditions. Dominant coral species are Poritessp, Pavonasp. and Tubastreasp. (Soft corals). However, five types of coral diseases, caused by external influences, which are Focal and Non Focal Bleaching, Pigmentation response, Bleaching, Predation; PRD and Sediment Damage could also be identified in the area.

ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่