Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส. จัดงาน “วันเด็ก” เนรมิรมิตเขาดินแห่งความสุข ปลูกจิตสำนึกเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

ทส. จัดงาน “วันเด็ก” เนรมิรมิตเขาดินแห่งความสุข ปลูกจิตสำนึกเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

              กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "รักษ์ป่า รักษ์ทะเล รักสัตว์และสัตว์ทะเล" เพื่อปลูกจิตสำนึกและชักชวนให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมที่เน้นให้ความสนุกสนานและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับเยาวชนในยุคดิจิทัล พร้อมมอบของขวัญให้เด็ก ๆ กว่า 40,000 ชิ้น โดยในวันนี้ (13 มกราคม 2561) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมมอบของขวัญและนำเด็ก ๆ สนุกสนานกับกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ  ณ  บริเวณลานกิจกรรม สวนสัตว์ดุสิต กุรงเทพมหานคร

              ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” โอกาสนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก จึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความสุขพร้อมได้รับความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ "รักษ์ป่า รักษ์ทะเล รักสัตว์และสัตว์ทะเล" โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงฯ ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 10 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นหลักในการจัดกิจกรรมการต่าง ๆ อาทิ การเรียนรู้ต้นไม้ทรงปลูกในรัชกาลที่ 10, การเรียนรู้ปลูกป่าในใจคน, การเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่า สัตว์ทะเลที่หายากและกำลังสูญพันธุ์, การปลูกกล้วยไม้และต้นไม้, จิตอาสาคัดแยกขยะ, เกมชิงรางวัลเข้าพักที่บ้านพักอุทยานฟรี , การหลุมขุดค้นซากฟอสซิล, การแสดงโมเดลไดโนเสาร์คืนชีพเคลื่อนไหวได้, การบรรเลงเพลงจากศิลปินรับเชิญ และ ทีม “พยัคฆไพร พญาเสือ ฉลามขาว, การถ่ายภาพร่วมกับทีมผู้พิทักษ์ทรัพยากรไทย (พยัคฆไพร พญาเสือ ฉลามขาว) นอกจากนี้ ภายในงานได้มอบสิทธิพิเศษสำหรับเด็กทุกคนเข้าชมสวนสัตว์และร่วมงานวันเด็กฟรีตลอดวัน อีกด้วยข่าว/ภาพ/เผยแพร่ : จันทร์เพ็ญ ​

แกลเลอรี่