ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. พร้อมใจกันลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

ทส. พร้อมใจกันลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

ทส. พร้อมใจกันลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

วันนี้ (10 สิงหาคม 2564) เวลา 08.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.)  และ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้อง 101 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและวิ่งแวดล้อม โดยพิธีนี้ ได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด

นอกจากนั้น บุคลากรในสังกัดกระทรวงฯ ยังได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th อีกด้วย ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เพื่อพร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

แกลเลอรี่