ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สผ.ยืนยันและให้ความมั่นใจต่อกระบวนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สผ.ยืนยันและให้ความมั่นใจต่อกระบวนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยืนยันและให้ความมั่นใจต่อกระบวนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ยังมีความน่าเชื่อถือ ตั้งอยู่บนพื้นฐานตามหลักวิชาการ ความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

แกลเลอรี่