ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปลัด ทส. ห่วงผลกระทบช้างไทย ช่วงโควิด -19 โดยเฉพาะปัญหาอาหารช้าง ฝากทุกฝ่ายมุ่งหาแนวทางแก้ไขสู่ความยั่งยืน ย้ำต้องดูแลควบคู่กันทั้งคนและช้าง

ปลัด ทส. ห่วงผลกระทบช้างไทย ช่วงโควิด -19 โดยเฉพาะปัญหาอาหารช้าง ฝากทุกฝ่ายมุ่งหาแนวทางแก้ไขสู่ความยั่งยืน ย้ำต้องดูแลควบคู่กันทั้งคนและช้าง

ปลัด ทส. ห่วงผลกระทบช้างไทย ช่วงโควิด -19 โดยเฉพาะปัญหาอาหารช้าง ฝากทุกฝ่ายมุ่งหาแนวทางแก้ไขสู่ความยั่งยืน ย้ำต้องดูแลควบคู่กันทั้งคนและช้าง 

วันนี้ (18 สิงหาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานเปิดงานประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้ประเด็น “ช้างในกาลหน้า” พร้อมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “คนไทย ช้างไทย กับภัยโควิด -19” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Video Conference โดยฝากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องในวงการช้าง ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาช้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกทั้งส่งผลกระทบต่อประชาชน ตลอดจนหาแนวทางการจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งคนเลี้ยงช้าง และการประกอบการในอนาคต ตลอดจนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ช้าง การจัดทำแนวทางหรือคู่มือในการปฏิบัติและดูแลสุขภาพช้างเบื้องต้น รวมทั้งแนวทางการยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพควาญช้าง 

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อช้างและประชาชน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันดูแลช้างและออกตรวจเยี่ยมช้างตามสถานที่ต่าง ๆ อีกทั้งได้ร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการร่วมกันดูแลช้างในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ 

ปัจจุบัน คาดกันว่า มีประชากรช้างในประเทศไทย รวม 7,500 เชือก/ตัว เป็นช้างเลี้ยง ประมาณ 4,000 เชือก และช้างป่าในพื้นที่อนุรักษ์ 69 แห่ง ประมาณ 3,500 ตัว ทั้งนี้ สถาบันคชบาลแห่งชาติ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับผิดชอบดูแลสุขภาพช้าง ในโรงพยาบาลช้าง 2 แห่ง ที่ จ.ลำปาง และ จ.กระบี่ รวมจำนวนกว่า 200 เชือกต่อปี  และมากกว่า 3,000 เชือก ที่สัตวแพทย์ของโรงพยาบาลได้ออกไปตรวจเยี่ยมตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งได้รับการไว้วางพระราชหฤทัยให้ดูแลช้างสำคัญและช้างต้น รวม 15 ช้าง อีกด้วย 

การจัดประชุมช้างแห่งชาติ ในครั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นโอกาสที่ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 89 พรรษา โดยการสนองพระราชเสาวนีย์ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อช้างไทยเสมอมา โดยภายในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ห้าทศวรรษช้างไทยผ่านสายตาคุณหมอปรีชา” การเสวนา เรื่อง “ควาญช้าง จากวิถีสู่วิชาชีพ” และ เรื่อง “คนเลี้ยงช้างยุค “New normal” ตลอดจนการจัดทำคู่มือสวัสดิภาพและคู่มือการเลี้ยงช้าง” 

แกลเลอรี่