ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เผยรายชื่อ 23 อุทยานฯ ผ่านเกณฑ์อุทยานแห่งชาติสีเขียว ประจำปี 2564 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ทส. เผยรายชื่อ 23 อุทยานฯ ผ่านเกณฑ์อุทยานแห่งชาติสีเขียว ประจำปี 2564  ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ทส. เผยรายชื่อ 23 อุทยานฯ ผ่านเกณฑ์อุทยานแห่งชาติสีเขียว ประจำปี 2564  ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (31 สิงหาคม 2564) เวลา 10.00 น. นายจตุพร  บุรุษพัฒน์  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว ครั้งที่ 3/2564 ผ่านการประชุมทางไกล VDO Conference โดยเน้นย้ำ คณะกรรมการฯ ตรวจประเมินด้วยความเป็นธรรมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการดำเนินงานของโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) ตลอดจนรับทราบรายงานผลการดำเนินการตรวจประเมินและพิจารณาการรับรองผลการตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) ประจำปี 2564 ซึ่งในปีนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจประเมิน 2 รูปแบบ ได้แก่ การตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียวแบบลงพื้นที่ จำนวน 7 แห่ง 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม –2 เมษายน 2564 และการตรวจประเมินแบบออนไลน์ จำนวน 18 แห่ง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 7 กรกฎาคม 2564  โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 

1. ระดับทอง คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป จำนวน 12 แห่ง  ได้แก่  1) น้ำตกสามหลั่น 2) ภูจองนายอย  3) ไทรทอง 4) แก่งตะนะ 5) เขาค้อ  6) ขุนสถาน  7) ภูแลนคา 8) น้ำตกพลิ้ว 9) เขาพระวิหาร 10)  หมู่เกาะเภตรา 11)  พุเตย  12)  หมู่เกาะลันตา
 
2. ระดับเงิน  คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป จำนวน  6 แห่ง  ได้แก่  1)  สิรินาถ  2) ศรีพังงา 3) เขาหลัก-ลารู่  4) หาดเจ้าไหม  5)  เฉลิมรัตนโกสินทร์  6)  เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

3. ระดับทองแดง คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป จำนวน 5 แห่ง ได้แก่  1)  แม่ตะไคร้  2)  ดอยขุนตาล 3)  เอราวัณ  4)  เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 5) ศรีสัชนาลัย
 
4. อุทยานแห่งชาติที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาอุทยานแห่งชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน และให้จัดทำรายละเอียดประกอบการพิจารณา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1)  น้ำตกสี่ขีด  2) น้ำตกทรายขาว

แกลเลอรี่